Een project is een proces met een duidelijk begin en eind. Maar aan het einde van dat proces is het resultaat meestal nog niet volledig gerealiseerd.De borging binnen de organisatie wordt doorgaans flink onderschat.

Project      Management

Lees meer >>

Processen zijn momenteel erg actueel. Vaak worden vanuit ondersteunende afdelingen en management “efficiënte” werkwijzen bedacht en vervolgens gepresenteerd aan de medewerkers ter uitvoering. En daar zit dan de denkfout.

Proces      Management

Lees meer >>

De tijd van crisis en toenemende druk is vaak een goed moment om de koers en aansturing te heroverwegen. Dan kan het erg doelmatig zijn wanneer een frisse kijk van buiten de organisatie of zelfs van buiten de branche komt.

Interim       Management

Lees meer >>

Zorgvuldige kwaliteit en resultaten verbetering

© 2011 Improvaq Management

Proces Management

Processen zijn momenteel erg actueel. Vaak worden vanuit ondersteunende afdelingen en management “efficiënte” werkwijzen bedacht en vervolgens gepresenteerd aan de medewerkers ter uitvoering. En daar zit dan de denkfout.

Een proces(beschrijving) zou voor uw medewerkers een middel moeten zijn om de werkzaamheden zo goed en efficiënt mogelijk uit te voeren. In de praktijk komt het echter nog al eens voor dat de processen als een doel op zich worden gezien.

 

De oorzaak hiervan ligt in het feit dat de processen geschreven worden vanuit het beeld dat het Management heeft en worden doorgaans opgesteld door een ondersteunende afdeling zoals Control of Beleid. Er wordt veelal te weinig aandacht besteed aan gedragenheid en werkbaarheid.

 

Om het verschil tussen werkbaarheid en gedragenheid enerzijds en het gewenste resultaat anderzijds te overbruggen zoekt Improvaq Management de verbinding met de medewerkers die het werk uiteindelijk zullen moeten uitvoeren. De processen worden zoveel mogelijk samen met de medewerkers geschreven waarbij de techniek van Improvaq wordt gecombineerd met de inhoudelijke kennis van de medewerkers binnen uw organisatie.

 

Onze processen worden zorgvuldig opgebouwd. Naast de werkstromen worden ook de risico’s en de te meten resultaten factoren benoemd en geborgd, uw medewerkers moeten immers ook het “waarom” van een handeling weten. Tot slot worden proces controles benoemd, voorbereid én geborgd zodat de kwaliteit structureel op peil kan worden gehouden en de resultaten continue kunnen worden bijgestuurd. U wilt per slot van rekening niet alleen op de korte maar ook op de lange termijn resultaat zien.

Wat kan Improvaq Management hierin voor u betekenen?